Adunări de creditori

2019.05.13 (O) MOARA TODIRENI – Model vot prin corespondenta

2019.07.01 (O) MOARA TODIRENI SRL – PV AGC1

2019.07.09 (O) MOARA TODIRENI – Materiale informative

2019.07.16 (O) MOARA TODIRENI SRL – PV AGC2

2019.07.30 (O) MOARA TODIRENI SRL – PV AGC3

2019.08.07 (O) MOARA TODIRENI – Informare AGC

2019.08.07 (O) MOARA TODIRENI – Oferte evaluatori

2019.08.07 (O) MOARA TODIRENI – Raport modalitatea inchiriere

2019.08.07 (O) MOARA TODIRENI – Regulament licitatie inchiriere

2019.08.14 (O) MOARA TODIRENI SRL – PV AGC 4

2019.11.27 (O) MOARA TODIRENI – PV AGC 5 Votare plan

Evaluare

Inventar

2019.06.18 (O) MOARA TODIRENI – PV inventariere

Instanță

Notificări. Anunțuri

2019.04.25 (O) MOARA TODIRENI – Notificare deschidere procedura BPI

2019.04.24 (O) MOARA TODIRENI – Notificare societate debitoare

Plan de reorganizare 

2019.10.24 (O) MOARA TODIRENI – Plan de reorganizare

2019.10.24 (O) MOARA TODIRENI – Anexa 1 plan – Tabel

2019.10.24 (O) MOARA TODIRENI – Anexa 2 plan – BVC

2019.10.24 (O) MOARA TODIRENI – Anexa 3 plan – Cash Flow

2019.10.24 (O) MOARA TODIRENI – Anexa 4 plan – Program de plati

2019.10.24 (O) MOARA TODIRENI – Anexa 5 plan – Centralizare evaluare

2019.10.24 (O) MOARA TODIRENI – Anexa 6 plan – Situatia creantelor de incasat

Rapoarte

2019.04.30 (O) MOARA TODIRENI – Raport observatie – art 92

2019.06.19 (O) MOARA TODIRENI – Raport de cauze

2019.06.25 (O) MOARA TODIRENI – Raport de verificare creante

2019.06.26 (O) MOARA TODIRENI – Raport de activitate

2019.09.20 (O) MOARA TODIRENI – Raport de activitate

2019.10.31 (O) MOARA TODIRENI – Raport de activitate

2019.11.28 (O) MOARA TODIRENI – Raport de activitate

Tabele de creanță

2019.05.13 (O) MOARA TODIRENI – Model declaratie de creanta

2019.06.25 (O) MOARA TODIRENI – Tabel preliminar

2019.10.21 (O) MOARA TODIRENI – Tabel definitiv si adresa

Valorificări

Moara Todireni (în reorganizare), a doua șansă

La doar opt luni de la deschiderea procedurii generale a insolvenței (19.04.2019), Moara Todireni (fosta Moara lu` Tofan) va avea posibilitatea să-și repornească activitatea, putând fi preluată de către orice investitor interesant, în urma participării la licitație.

În data de 13.12.2019, Tribunalul Botoșani a confirmat planul de reorganizare propus de către administratorul judiciar Insol Advisor SPRL, plan care prevede lichidarea totală a activului. Totodată, în data de 20.12.2019, creditorii societății au aprobat metoda și modalitatea de valorificare a activelor societății debitoare. După o expunere adecvată și transparentă în piață, ce va avea loc în prima parte a anului viitor, investitorii interesați vor avea posibilitatea participării la licitația publică ce va fi organizată de către administratorul judiciar.

Activul va fi valorificat ca subansamblu funcțional alcătuit din: moară de grâu, silozuri, parc fotovoltaic și birouri.

Ansamblul este situat în satul Todireni, comuna Todireni, județul Botoșani, regiunea de Nord-Est a României. Moara a fost construită în 1998, iar ulterior, în anul 2013, au început lucrările de modernizare și extindere a acesteia prin accesare de fonduri europene. Lucrările au fost finalizate în anul 2016, în urma cărora a rezultat un activ funcțional, modern, cu un laborator care deține echipamente tehnologice performante, inclusiv pentru producția de făini speciale. Funcționalitatea completă a proiectului a fost atinsă în primăvara anului 2017, atunci când au fost puse în operare și panourile fotovoltaice. Capacitatea maximă proiectată este de 100 tone grâu/24 ore (36.500 tone/an – 365 zile pe an). Moara produce următoarele tipuri de făină: 480 (cu conținutul cel mai ridicat de gluten), 550, 650, 800, 1350 și făini speciale (multicereale). Capacitatea totală de stocare cereale este de 10.000 tone (5 celule siloz, fiecare cu o capacitate de 2000 tone).

În urma deschiderii procedurii de insolvență, Insol Advisor SPRL, în calitate de administrator judiciar desemnat de către instanță și ulterior confirmat de către adunarea generală a creditorilor, a efectuat cu celeritate demersurile necesare în vederea:

  • conservării valorii activelor societății debitoare,
  • scurtării perioadei de observație (cât mai mult posibil), prin definitivarea masei pasive și efectuarea evaluării patrimoniului debitoarei,
  • reîntregirii patrimoniul debitoarei prin acțiuni de recuperare a creanțelor,
  • protejării creditorilor salariali ai societății de impactul deschiderii procedurii de insolvență prin accesarea fondului de garantare a creanțelor salariale.

Un parcurs general al procedurii este prezentat succint în graficul următor:

Toate aceste eforturi depuse de către administratorul judiciar au avut parte de un feed-back constructiv în rândul participanților la procedură, acesta fiind și motivul pentru care s-a reușit derularea unei proceduri eficiente până în prezent.

În continuare, obiectivul administratorului judiciar este acela de a derula aceeași procedură eficientă, cu un nivel ridicat de transparență. Licitațiile publice care vor fi organizate în primele luni ale anului 2020, vor avea ca obiectiv principal atât ridicarea gradului de îndestulare al creditorilor participanți la procedură la un nivel maxim, cât și repornirea acestui activ nou și modern astfel încât acesta să își atingă menirea și potențialul socio-economic pentru care a fost conceput de la bun început.