Insol Advisor SPRL, în calitate de administrator judiciar al societății Moara Todireni SRL („în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressment“), organizează licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare:

1. Subansamblului funcțional Moara Todireni compus din: moară de grâu (proiectată, produsă și pusă în funcțiune de Ocrim SPA Italia cu o capacitate de producție construită de 100 to/24 ore), silozuri (cu sistem Tornum AB, capacitate totală de 10.000 to. – 5 silozuri x 2.000 to.), parc fotovoltaic și birouri. Subansamblul este situat în comuna Todireni, Jud. Botoșani.

1.1 VÂNZARE: Subansamblul este scos la vânzare la prețul de pornire de 2.759.328 Euro.

Licitație publică cu prezenta fizica 18.02.2021 ora 15:00, 11.03.2021 ora 15.00, 15.04.2021 ora 15.00, 13.05.2021 ora 15.00.

Licitație publică on-line* 25.02.2021, 25.03.2021, 29.04.2021, 27.05.2021

*Licitatiile on-line vor fi organizate pe platforma specializată: https://www.licitatii-unpir.ro/ Ofertantii care doresc participarea la licitatia on-line trebuie sa aiba cont activ în platforma de licitatii, cont solicitat completand formularul disponibil la adresa: https://www.licitatii-unpir.ro/profiles-add-ro/ si urmand apoi instructiunile administratorului platformei, UNPIR. Documentatia de înscriere la licitatie va fi depusă conform regulamentelor de participare la licitatie. Documentația de înscriere la licitație va trebui depusă cu cel puțin 24 de ore înainte de licitație (termen de decădere). Comisia de licitație verifică și analizează documentele de participare la licitație depuse de către ofertanți. Vor fi anunțați ca descalificați, înainte de momentul deschiderii licitației, ofertanții care nu respectă condițiile de înscriere. Adăugarea participantului la licitația on-line va fi realizată imediat ce vor fi analizate documentele de participare, înainte de momentul deschiderii licitației. În urma acceptului de participare la licitație ofertantul va primi un email automat din platforma de licitații în care sunt specificate detaliile licitației și un link de confirmare a participării. În urma confirmării participării ofertantul are acces să depună oferta odată ce începe licitația.

1.2 ÎNCHIRIERE: preț de pornire licitație – 50.000 de lei + TVA pe lună. În privința prețului de adjudecare se prevăd următoarele condiții:

  • costurile inițiale de punere în funcțiune a ansamblului agro-industrial vor fi suportate de locatar și ulterior refacturate la cost societății Moara Todireni SRL. Lucrările pentru punerea in funcțiune și devizele estimative vor fi supuse aprobării prealabile a administratorului judiciar Insol Advisor SPRL. Valoarea acestora nu va putea depăși suma de 100.000 lei exclusiv TVA;

  • nu va exista o perioada de grație la plata chiriei;

  • în primele 6 luni nu va exista o limitare a capacității de folosire/producție a morii;

  • garanția contractuală va fi la nivelul a două luni de chirie;

  • după o perioadă de 6 luni de la data semnării contractului de închiriere, capacitatea de folosire/producție a morii se va limita la 1000 tone de grâu procesat / prețul de adjudecare. Peste această limită de 1000 de tone se va percepe un cost de 20 lei/tonă de grâu procesat care se adaugă la prețul de adjudecare.

Detalierea si componenta subansamblului funcțional și condițiile pentru participarea la licitație se regăsesc în Caietul de sarcini. Prețul caietului de sarcini este de 5.000 Lei + TVA. Pasul de licitare va fi în cuantum de 5% din prețul de pornire.

Documentația de înscriere va trebui comunicată administratorului judiciar cu cel puțin 24 de ore înainte de licitație. Persoanele interesate pot obține detalii suplimentare pe site-urile www.licitatii-insolventa.ro, www.insoladvisor.ro, la telefon 0745962558 / 0763751140, sau e-mail, office@insoladvisor.ro.