Restructurarea obligațiilor bugetare. Inițierea demersului și obținerea decizieiRepunerea de drept „în termenul” de înscriere la masa credală sau repunerea de drept în „eternitatea” procedurii? Opinie despre art. 42 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 85/2014.Insol Advisor a obținut reorganizarea Pols Security la doar patru luni de la deschiderea procedurii (28.04.2020)Moara Todireni SRL, noul preț de pornire al licitației publice (14.04.2020)Gapimex Conf a reușit! Planul de restructurare al companiei a fost aprobat de către ANAF (01.03.2020)Restructurarea obligațiilor bugetare în 8 pașiOportunitate investițională – Ansamblu functional Moara Grau cap. 100 tone/zi și Silozuri 10.000 tone (09.01.2020)Moara Todireni (în reorganizare), a doua șansă (20.12.2019)Insol Advisor SPRL oferă servicii de consultanță privind restructurarea fiscală conform O.G. 6/2019 (07.10.2019)Ordonanța de Guvern 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (amnistia fiscală): scurtă prezentare a mecanismelor prevăzute, beneficiile ordonanței și similitudini cu planul de reorganizare din procedura de insolvențăNoutățile legislative care vizează societățile în dificultate economică. Analiza raportului de cauze din prisma creditoruluiMăsuri procedurale de maximizare a gradului de îndestulare al creditorilorInstrument de lucru. Principale etape ale procedurilor de insolvență, reglementate de Legea nr. 85/2014Înscrierea la masa credală a fideiusorului sau codebitorului neplătitor și efectele acesteia asupra întocmirii planului de reorganizare judiciară al debitoruluiRezoluțiunea unilaterală a contractului de cesiune de creanță în condițiile existenței unei clauze compromisorii și procedura insolvenței. Studiu de cazDe-ale “creditorilor”! Efectul închiderii procedurii de insolvență asupra demersurilor de recuperare a creanțelor neînscrise la masa credală sau nerecuperate în cadrul proceduriiSupravegherea economică a debitoarei exercitată de creditorul diligentDrepturile creditorului în procedura insolvențeiInstrument de lucru – tabel comparativ: O.U.G. nr. 88 din 02.10.2018Desemnarea administratorului judiciar provizoriu și OUG nr. 88/2018. Rămâne cum am stabilit!Sfera noțiunii de creanță salarială în procedura insolvențeiLegea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență – prezentare generală