Adunări de creditori

Evaluare

Inventar

Instanță

Notificări. Anunțuri

2019.04.15 (O) AUDIT COREX – Notificare deschidere insolvență BPI

2019.04.19 (O) AUDIT COREX – Notificare intrare pr simp Audit Corex

Rapoarte de activitate

2019.04.17 (O) AUDIT COREX – Raport observatie

Tabele de creanță